Προσωπικό

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Προϊστάμενος

 • Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἑλβετίας, ὑπέρτιμος καί Ἔξαρχος Εὐρώπης κ. Ἱερεμίας.

Ὑπεύθυνος Διοικήσεως καί προσωπικοῦ

 • Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Λαμψάκου κ. Μακάριος.
  Τηλ. : +41 22 758 98 87

Γραμματεία Διευθύνσεως

 • Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως κ. Φώτιος Τσάμης.
  Τηλ.. : +41 22 758 98 68
  e-mail : centreorthodoxe@gmail.com

Λογιστήριο

 • Tél. : +41 22 758 98 60

Ἐπιτροπή ἐπί τῶν Θεολογικῶν Μελετῶν καί Προγραμματισμοῦ Συνεδρίων

 • Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος.
 • Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Λαμψάκου κ. Μακάριος.
 • Ἐντιμολογιώτατος Ἄρχων Διδάσκαλος τῆς Ἐκκλησίας, Καθηγητής κ. Βλάσιος Φειδᾶς, Κοσμήτωρ τοῦ Μεταπτυχιακοῦ Ἰνστιτούτου Ὀρθοδόξου Θεολογίας.

Τμῆμα ἐκδόσεων καί Μεταφράσεων

Ὑπό τήν ἄμεση ἐπιστασία τοῦ Προϊσταμένου συνεργάζονται οἱ

 • Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Λαμψάκου κ. Μακάριος.
 • Ἐντιμολογιώτατος Ἄρχων Διδάσκαλος τῆς Ἐκκλησίας, Καθηγητής κ. Βλάσιος Φειδᾶς, Κοσμήτωρ τοῦ Μεταπτυχιακοῦ Ἰνστιτούτου Ὀρθοδόξου Θεολογίας.
 • Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Μάξιμος Πόθος.
 • Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως κ. Φώτιος Τσάμης.
 • Ἐντιμ. Δρ. κα Maria Brun.
 • Ἐντιμ. Δρ κ. Θεοφάνης Δρακόπουλος.
 • κα Θεοδώρα Νικολοπούλου.

Βοηθητικό Προσωπικό

 • κ. Agostinho REGO DA COSTA.